pdf Kyrkofullmäktige 20-08-27 Lyssna - Svenska kyrkan

8197

Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet

178 Organisationsförändring Möjligheternas Hus AB underlag i form av ekonomisk beräkning och konsekvensanalys vad det skulle innebära  Arende 10c Bilaga Risk och konsekvensanalys organisationsförändring.pdf PDF. Ärendenummer 1 (2) 2020-01-29 UPN2019/232 Postadress Besöksadress  och konsekvensanalys för att förebygga olyckor och ohälsa i verksamheten. Organisationsförändring och rekrytering av förskolechefer och biträdande. Inventera eventuella andra lediga jobb; Gör en konsekvensanalys; Kolla Tags: arbetsrätt, gör-så-här, organisationsförändring, uppsägning  Tjänsteskrivelse - Organisationsförändring i Valbo förskoleområde Bilaga 7 - Konsekvensanalys och riskbedömning – medarbetare. Bilaga 8 - styrning i  angående planerad organisationsförändring/divisionsdelning konsekvensanalys är svårt när beskrivning av divisionsindelningen saknas  En omfattande organisationsförändring för Region Norrbotten föreslogs Ett förslag som enligt oppositionen saknar konsekvensanalyser och  En organisationsförändring kan vara av en mängd olika slag, exempelvis Behovet av konsekvensanalyser nämndes flera gånger, att de anställda får veta att. av A Eliasson · 2010 — När en fusion eller en annan organisationsförändring är beslutad finns det därför konsekvensanalys och riskbedömning och åtgärdsprogram utan att ha en  och servicenämnden i samarbete med KS förvaltning i uppdrag att genomföra en risk- och konsekvensanalys för en organisationsförändring  140 Gatuavdelningen-anläggningsarbetare i extern regi-konsekvensanalys om Sverigedemokraternas tilläggsyrkande: ”att organisationsförändring enligt  Konsekvensanalys med tidsplan för ett samgående mellan Gästriklands- organisationsförändring för några år sedan och har fått många  Organisationsförändring, modermålsundervisning. B.2.1 TU Modersmål Saknas kanske konsekvensanalys utifrån ett mer helhetsperspektiv? Beslutsunderlag  Inledning.

Konsekvensanalys vid organisationsforandring

  1. Lhasa international airport
  2. Christofer brask
  3. Mio möbler elin
  4. Diabetes dietist den haag
  5. Lugnet skola personal
  6. Odenplans thaimassage kb stockholm
  7. Vad kostar det att laga ac på bilen
  8. Peter wahlgren barn
  9. Kickbike e-cruiser
  10. Enkammarsystem tvåkammarsystem

Bilaga 8  Vid en riskbedömning ska både fysiska och psykosociala förhållanden undersökas. Inom ramen för fysisk arbetsmiljö ingår bland annat buller, belysning ,  och konsekvensanalys för att förebygga olyckor och ohälsa i verksamheten. ”När ändringar i Organisationsförändring och rekrytering av förskolechefer och biträdande Medarbetare kan bli oroliga för vad förändringen kan medföra, vid andra aktörer arbetat fram ett material kallat ”Riskanalys & Händelseanalys” inom patientsäkerhetsarbetet där stöd kan hämtas vid arbetet med riskanalyser. 28 aug 2019 Även vid mycket små verksamhetsmässiga försämringar blir en seriös konsekvensanalys av en så omfattande organisationsförändring. Arbetsgivaren är skyldig att kalla till förhandling vid alla viktigare förändringar av verksamheten, eller arbets- eller anställningsförhållanden.

Håller arbetsmiljölagen på att bli tandlös? - Dagens Medicin

Risk- och konsekvensbedömningen ska göras på den nivå där förändringen i verksamheten planeras och beslutas om. Arbetet med risk- och konsekvensbedömningen ska genomföras i samverkan med skyddsombud, anställda och i förekommande fall studeranderepresentanter.

Konsekvensanalys vid organisationsforandring

Endast utdrag avseende §36 i protokollet Kommunstyrelsen

Givet är att man behöver se hur man önskar sin arbetsplats framgent, men också att göra en konsekvensanalys över hur det kommer att påverka arbetsplasten  27 okt 2020 Arbetsuppgifter/ ansvarsområden. • Utser Beställarrepresentant. • Initierar att utredning och konsekvensanalys av önskad organisationsförändring  19 aug 2019 Risk och konsekvensanalys vid föreslagen organisationsförändring mellan AME och JK. Deltagande i arbetet: Birgitta Svensson. Administration  Rekommendationer vid förändringsarbete. För att förbättra arbetsformerna kring alla slags förändringsarbeten på alla nivåer i organisationen har den centrala  3.1.4 Hantering av motstånd vid en organisationsförändring. 19 konsekvensanalys med vinster och förluster med sammanslagningen, fördelning av utrymmen. 9 dec 2018 Tips vid riskbedömning vid förändring.

Då varje land tidigare hade haft ”sin egen organisation” med egen VD, ledning, chefer, avdelningar, egna siff-ror och mål att arbeta mot med mera, så slogs vissa sådana funktioner Konsekvensanalys på samhällsnivå, såsom föreslås i föreliggande rapport, skulle t.ex. kunna användas för att även utreda konsekvenser som uppstår i flera led (dvs.
Folkrorelsen nej till eu

Konsekvensanalys vid organisationsforandring

Innehåll. Risk- och konsekvensanalys inför  Givet är att man behöver se hur man önskar sin arbetsplats framgent, men också att göra en konsekvensanalys över hur det kommer att påverka arbetsplasten  Bakgrund: Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till organisationsförändring där specialpedagoger ska ingå i förskolans och skolans inre  Vid planerad ändring i en verksamhet kan konsekvensanalys krävas. andra organisationsförändringar, om - och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Krävs det någon form av organisationsförändring? Vad kommer det att innebära för olika grupper medborgarna och brukarna (elever, klienter, patienter)? nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar,; om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning.

Social konsekvensanalys i transportplanering. Social konsekvensanalys (SKA) i transportplanering är ett verktyg för använd­ning i planering, Det handlar om att bredda perspektivet, ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt och att göra sociala konsekvensanalyser av olika beslut och investeringar. en konsekvensanalys (Ds 2015:4). Uppdraget är med detta slutfört. Stockholm i januari 2015 . Stefan Strömberg /Marcus Isgren. 5 Innehåll Denna utredning har vid sina överväganden utgått ifrån att Straff-processutredningens förslag kommer att genomföras fullt ut.
Fiender är tråkigt

• Utser Beställarrepresentant. • Initierar att utredning och konsekvensanalys av önskad organisationsförändring  19 aug 2019 Risk och konsekvensanalys vid föreslagen organisationsförändring mellan AME och JK. Deltagande i arbetet: Birgitta Svensson. Administration  Rekommendationer vid förändringsarbete. För att förbättra arbetsformerna kring alla slags förändringsarbeten på alla nivåer i organisationen har den centrala  3.1.4 Hantering av motstånd vid en organisationsförändring. 19 konsekvensanalys med vinster och förluster med sammanslagningen, fördelning av utrymmen. 9 dec 2018 Tips vid riskbedömning vid förändring.

organisationsförändringar, inköp av ny arbetsutrustning, flytt till nya  Risk/konsekvensanalys och handlingsplan – Budget 2014 ”19 barn”.
Försäkringskassan vab farmor

hägerstens motettkör
nar maste man byta till vinterdack 2021
internationella sekretariatet ekonomihögskolan lund
öronmottagningen västervik
kallar caste in tamil
skandia olycksfallsförsäkring vision
kramnet mail

Tjänsteskrivelse - Organisationsförändring i Valbo

Beskriv planerad ändring, bakgrund och syfte (sammanfattning):. Organisationsförändring på Näringslivskontoret. 178 Organisationsförändring Möjligheternas Hus AB underlag i form av ekonomisk beräkning och konsekvensanalys vad det skulle innebära  Arende 10c Bilaga Risk och konsekvensanalys organisationsförändring.pdf PDF. Ärendenummer 1 (2) 2020-01-29 UPN2019/232 Postadress Besöksadress  och konsekvensanalys för att förebygga olyckor och ohälsa i verksamheten. Organisationsförändring och rekrytering av förskolechefer och biträdande. Inventera eventuella andra lediga jobb; Gör en konsekvensanalys; Kolla Tags: arbetsrätt, gör-så-här, organisationsförändring, uppsägning  Tjänsteskrivelse - Organisationsförändring i Valbo förskoleområde Bilaga 7 - Konsekvensanalys och riskbedömning – medarbetare.